BPSC biträdande professor Hindi Resultat 2020 Deklareras. Se det här

Bihar Public Service Commission (BPSC) är ett organ som skapas genom Indiens konstitution. Organet är skapat för att välja rätt kandidater för jobb inom den offentliga förvaltningen i indiska staten Bihar. Kandidaterna väljs ut efter de sökandes meriter. Den Bihar Public Service kommissionen tillkännagav nyligen den reviderade BPSC biträdande professor Hindi resultat 2020. Det nyligen deklarerade BPSC biträdande professor Hindi resultatet 2020 är för rekrytering av BPSC biträdande professor vid olika universitet i Bihar. Resultatet deklarerades på den officiella webbplatsen för The Bihar Public Service commission (BPSC).

Alla kandidater som hade dykt upp för intervjun med BPSC Biträdande professor i hindi kan nu kontrollera sina resultat. Resultaten kan kontrolleras på den officiella hemsidan för Bihar Public service commission, bpsc.bih.nic.in. Enligt den senaste BPSC-resultatanmälan hade Bihar Public Service-kommissionen deklarerat resultaten för posten som BPSC Assistant professor of Hindi den 12 februari 2019. Totalt hade 250 kandidater kvalificerat sig i resultaten. I de reviderade resultaten är det totala antalet kvalificerade sökande detsamma som tidigare resultat. Även i de reviderade resultaten är antalet kvalificerade sökande 250.
Så här kontrollerar du BPSC-resultatet 2020 för en biträdande professor
BPSC biträdande professor Hindi resultat 2020 resultat har deklarerats online på den officiella hemsidan bpsc.bih. För att kontrollera resultatet måste man besöka denna officiella webbplats för Bihar Public Service commission.
Man kan också direkt gå till hemsidan genom att klicka här.
På hemsidan för Bihar Public service commission, klicka på länken som lyder som” Reviderade resultat: För tjänsten som biträdande professor (Hindi) vid olika universitet i Bihar (Advt. nr 50/2014) i enlighet med det beslut som antogs av Patna High Court i CWJC nr 13076/2019″
Efter att ha klickat på denna länk kommer BPSC biträdande professor Hindi resultat 2020 visas i pdf-format.
Bläddra nedåt efter att ha läst meddelandet och kontrollera resultaten i olika avsnitt.
Ladda ner resultatet och behåll det för framtida bruk.
Kandidater uppmanas att regelbundet kontrollera den officiella hemsidan för eventuella senaste uppdateringar och information.